PROJEKTY WNĘTRZ

Oferta GRAFICZNEJ PRACOWNI w zakresie projektowania wnętrz dotyczy zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i komercyjnych (biura, sklepy itp.).

Przygotowywane przez GRAFICZNĄ projekty wnętrz tworzone są w oparciu o Program Vectorworks PL 2017, będący jednym z najlepszych programów do projektowania wnętrz dostępnych na rynku polskim i europejskim.

W skład projektów wnętrz przygotowywanych przez GRAFICZNĄ  wchodzą:


Wyjaśnienie powyższych pojęć znajduje się u dołu strony.

Projekty aranżacji wnętrza opracowuję na podstawie pisemnej umowy zawieranej z Klientem. Umowa jest przygotowywana na podstawie oferty przedstawionej wcześniej Klientowi, zawierającej szczegółową wycenę poszczególnych opracowań wchodzących w skład projektu wnętrza. 

Oferta GRAFICZNEJ  jest bardzo elastyczna i może obejmować zarówno wszystkie opracowania wchodzące w skład projektu aranżacji wnętrza, jak również wybrane jego elementy (np. tylko projekt koncepcyjny). Decyzja dotycząca zakresu przygotowywanego projektu wnętrza zależy przede wszystkim od potrzeb Klienta.

Podstawą rozpoczęcia prac na projektowaniem wnętrza jest wpłata przez Klienta zaliczki  (po podpisaniu umowy), natomiast pozostała kwota płatna jest w kilku ratach, w miarę przekazywania Klientowi poszczególnych opracowań wchodzących w skład projektu aranżacji wnętrza (zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie).

Oddaj swoje wnętrze w ręce profesjonalisty !

Zapraszam do obejrzenia moich realizacji - kliknij tutaj

Projekt koncepcyjny - jest pierwszym etapem przygotowania Projektu aranżacji wnętrza. Składa się z dwóch części: projektu funkcjonalnego oraz wstępnej wizualizacji 3D. Projekt funkcjonalny - ma formę rysunku technicznego z wymiarowaniem (rzut w skali). Wstępna wizualizacja 3D - przedstawia Projekt funkcjonalny w trójwymiarze i stanowi jego uzupełnienie. Wstępna wizualizacja 3D jest sporządzona w kolorach szarości, gdyż na tym etapie projektowania nie są jeszcze wybrane konkretne kolory i struktury materiałów oraz modele wyposażenia. Podstawę opracowania Projektu koncepcyjnego stanowią: inwentaryzacja budowlana i fotograficzna oraz potrzeby i oczekiwania Zamawiającego zebrane przez Projektanta podczas pierwszych spotkań z Klientem. Ostateczna wersja Projektu koncepcyjnego uwzględnia sugestie i uwagi Zamawiającego naniesione na propozycję przedstawioną przez Projektanta. Aby zobaczyć przykładowy Projekt funkcjonalny przycisk "Więcej".

Projekt kolorystyki i wyposażenia wnętrza - składa się z Zestawienia materiałów wykończeniowych i wyposażenia oraz Fotorealistycznej wizualizacji 3D. Zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia - jest to wykaz materiałów proponowanych do zastosowania na podłogi, ściany, sufity (farby, płytki, fugi, panele) oraz podstawowych elementów wyposażenie wnętrza (ceramika łazienkowa, armatura do kuchni/łazienki/wc, meble, oświetlenie) ze wskazaniem producenta, modelu, symbolu oraz linku do strony internetowej, na której można zobaczyć proponowany element. Zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia ma postać tabeli i jest sporządzone na podstawie wywiadu Projektanta z Zamawiającym odnośnie gustów i upodobań Klienta oraz kilku wizyt w sklepach branżowych. Fotorealistyczna wizualizacja 3D - jest to wizualizacja pomieszczenia uwzględniająca kolory i struktury materiałów oraz podstawowe elementy wyposażenia, zaproponowane w Zestawieniu materiałów wykończeniowych i wyposażenia.

Projekt wykonawczy - składa się ze schematu instalacji elektrycznej oraz rozwinięć ścian projektowanych pomieszczeń. Schemat instalacji elektrycznej - są to rzuty pomieszczeń, z naniesionym rozmieszczeniem i wymiarowaniem poszczególnych punktów oświetleniowych, włączników, gniazd elektrycznych oraz gniazd internetowych i telewizyjnych. Rozwinięcie ścian projektowanych pomieszczeń - są to rysunki techniczne przedstawiające widoki poszczególnych ścian pomieszczenia.